REGULAMIN USŁUG – PUDEŁKOWA REWOLUCJA

§1 Postanowienia ogólne

Art. 1

Właścicielem serwisu Pudełkowa Rewolucja (www.pudelkowarewolucja.pl) jest firma Pudełkowa Rewolucja Agnieszka Adamska
NIP 6941506261, REGON 021100886

Art. 2

Klientem Pudełkowa Rewolucja może zostać każda osoba. Zamówienie usługi oferowanej w serwisie dla osoby nieletniej może dokonać jej prawny opiekun biorąc pełną odpowiedzialność za efekty stosowanej diety.

Art. 3

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przygotowania i dostawy posiłków w ramach cateringu dietetycznego Pudełkowa Rewolucja. W zależności od wybranego rodzaju diety jest to zestaw posiłków o określonej wartości kalorycznej. Każdy posiłek jest zapakowany w oddzielne, hermetycznie zamknięte opakowania oraz posiada etykietę na której znajdują się: nazwa posiłku. Każdy zestaw dań spakowany jest w firmową papierową torbę opatrzoną nazwiskiem Klienta.

Art. 4

Większość posiłków pakowana jest w hermetycznie zamykane pojemniki DUNI umożliwiające obróbkę termiczną. Przed obróbką termiczną należy zdjąć z nich folię ochronną.
Wszystkie posiłki należy przechowywać w temperaturze 2 – 8 C.

§2 Zamawianie usług w serwisie Pudełkowa Rewolucja

Art. 1

Osoba składająca zamówienie w serwisie Pudełkowa Rewolucja potwierdza, iż zapoznała się i akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.
Złożenie zamówienia w serwisie Pudełkowa Rewolucja jest równoznaczne z zawarciem umowy o treści analogicznej do treści powyższego regulaminu.

Art. 2

Zamówienia cateringu dietetycznego Pudełkowa Rewolucja należy dokonać on-line na stronie serwisu, mailowo lub telefonicznie (tylko potwierdzony sms). Składanie zamówień on-line trwa 24 godz. na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Zamówienie on-line należy złożyć najpóźniej do godziny 18.00 w dzień poprzedzający pierwszą dostawę. Zamówienie możemy złożyć na trzy sposoby: poprzez zakładkę ‘DIETY’ dostępną na stronie www.pudelkowarewolucja.pl, wysyłając wiadomość e-mail z zamówieniem na adres: info@pudelkowarewolucja.pl lub telefonicznie w dni robocze pod numerem 570228888. Telefoniczna obsługa klientów prowadzona jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 18:00. W weekend i dni ustawowo wolne od pracy kontakt z firmą możliwy jest tylko poprzez e-mail.

Art. 3

Osoba składająca zamówienie on-line lub telefonicznie zobowiązana jest podać wszystkie informacje niezbędne do określenia odpowiedniej diety. W przypadku składania zamówienia on-line diety z aktualnej oferty Firmy Pudełkowa Rewolucja, wszelkie niezbędne informacje należy podać podczas składania zamówienia poprzez formularz zamówienia dostępny na naszej stronie www.pudelkowarewolucja.pl lub podczas rozmowy telefonicznej z naszym konsultantem. Informację niezbędne do złożenia zamówienia to: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, dokładny adres dostawy, kod do domofonu, piętro, rodzaj diety, przedział czasowy korzystania z diety, datę pierwszej dostawy, najpóźniejszą godzinę dostarczenia diety, dodatkowe wskazówki (alergie, zmiany w dostawach, ewentualne wykluczenia pokarmowe do 2 składników). Wykluczenie więcej niż 2 składników wiąże się z dodatkową opłatą

Art. 4

Po dokonaniu zamówienia serwis Pudełkowa Rewolucja potwierdza przyjęcie zamówienia drogą mailową poprzez wysłanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia na podany adres poczty e-mail lub telefonicznie pod numerem telefonu podanego przez Klienta.

Art. 5

Serwis Pudełkowa Rewolucja realizuje zamówienie w miejscu i dniu określonym przez Klienta jednakże nie wcześniej niż 1 dzień roboczy po zaksięgowaniu wpłaty bądź odebraniu potwierdzenia przelewu.

Art. 6

Podczas składania zamówienia Klient zobowiązuje się poinformować o wszystkich przeciwwskazaniach i problemach zdrowotnych
które go dotyczą. W szczególności chodzi tu o przypadki: chorób istniejących i przebytych, cukrzycy, nietolerancji laktozy, alergii,
nadciśnienia tętniczego, zażywania leków wpływających na zdolność absorpcji składników odżywczych bądź wpływających
niekorzystnie na trawienie bądź powodujących zatrzymywanie wody w organizmie oraz w przypadku kobiet w ciąży i karmiących.
Można tego dokonać w formularzu zamówienia on-line (uwagi) lub telefonicznie (sms)

Art. 7

W przypadku gdy Klient zataja przeciwwskazania i problemy zdrowotne wymienione w Art. 6 serwis Pudełkowa Rewolucja nie
ponosi odpowiedzialności prawnej za efekty stosowanych diet.

Art. 8

Właściciel serwisu Pudełkowa Rewolucja nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku udzielenia informacji
nieprawdziwych, niepełnych lub odmowy udzielenia informacji w ogóle dotyczącej stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań
Klienta do korzystania z usług serwisu Pudełkowa Rewolucja.

§3 Płatności

Art. 1

Zamówienie zostanie zrealizowane jedynie po otrzymaniu płatności lub potwierdzenia wykonania przelewu.

Art. 2

Klient dokonuje zamówienia zestawu posiłków poprzez zakładkę „DIETY” na stronie internetowej serwisu, gdzie wybiera rodzaj
diety, ilość posiłków, długość zamówienia oraz uzupełnia pozostałe wymagane pola formularza zamówienia. Następnie dokonuje
płatności na kwotę: cena diety x ilość dni zamówienia z cennika dostępnego na stronie www.pudelkowarewolucja.pl na wskazany
rachunek bankowy. Lub gotówkowo u kuriera pierwszego dnia zamówienia – na cały okres zamówienia diety. Rachunek bankowy
dostępny w formularzu zamówienia na naszej stronie www.pudelkowarewolucja.pl

Art. 3

Klient płaci z góry za cały okres usługi Pudełkowa Rewolucja, jeszcze przed realizacją zamówienia. Wpłaty można dokonać
pierwszego dnia realizacji zamówienia u kuriera Pudełkowej Rewolucji – za cały okres trwania zamówienia lub na rachunek
bankowy wysyłając na e-mail firmy potwierdzenie wykonania przelewu. Wpłaty dokonywane za pośrednictwem przelewu należy
dokonać na poniższy rachunek bankowy:
Pudełkowa Rewolucja – ING 80 1050 1520 1000 0092 6298 1989
W tytule przelewu należy wpisać wybrany rodzaj diety, imię i nazwisko zamawiającego oraz okres zamówienia.
Po dokonaniu przelewu należy wysłać potwierdzenie na adres mailowy odpowiedni dla danego regionu:
Poznań – info@pudelkowarewolucja.pl

§4 Dostawa

Art. 1

Dostawa posiłków cateringu dietetycznego Pudełkowa Rewolucja odbywa się od poniedziałku do soboty w godzinach ustalonych
indywidualnie z Klientem w zakresie 2.30 – 6.30. Posiłki na niedzielę dowożone są razem z posiłkami na sobotę.
W regionie Oborniki, Szamotuły i Chodzież dostawy realizowane są w cztery dni wg schematu:

  • niedziela godz 21.00-24.00 (dostawa na poniedziałek)
  • poniedziałek godz 21.00-24.00 (dostawa na wtorek i środę)
  • środa godz 21.00-24.00 (dostawa na czwartek i piatek)
  • piątek godz 21.00-24.00 (dostawa na sobotę i niedzielę)

Art. 2

Szczegóły dostaw posiłków mogą być ustalane indywidualniez Klientem. Widoczne są w wiadomości e-mail w polu „uwagi dla
kuriera”

Art. 3

Firma Pudełkowa Rewolucja zapewnia bezpłatną dostawę na terenie miasta Poznań, dostawa na pozostałe
tereny może wiązać się z dodatkowym kosztem dowozu.

Art. 4

Firma Pudełkowa Rewolucja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieodebranie w ustalonym czasie i miejscu zamówienia przez
Klienta lub niezabezpieczenie w odpowiedni sposób miejsca dostawy. W takim przypadku Klient nie może domagać się zwrotu
środków za nieodebranie dostawy ze swojej winy.

Art. 5

Firma Pudełkowa Rewolucja w przypadku niedostarczenia zestawu w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu, zobowiązuje się
nieodpłatnie dostarczyć dzienny zestaw posiłków w miejsce wskazane przez Klienta. W sytuacji, gdy nie ma możliwości
zrealizowania dostawy w innym wskazanym miejscu przez Klienta, Firma Pudełkowa Rewolucja zobowiązuje się do
automatycznego i nieodpłatnego wydłużenia usługi o jeden dzień.

§5 Zmiana i wstrzymanie zamówienia

Art. 1

W trakcie realizacji zamówienia istnieje możliwość dokonania zmian dotyczących: rodzaju lub kaloryczności wybranej diety, adresu
i godziny dostawy , dokonania zawieszenia realizacji usługi (jednak nie dłużej niż na okres 7dni). W tym przypadku Klient
zobowiązany jest do uregulowania różnicy w należnościach, które powstały z tytułu zmiany.

Art. 2

Warunkiem dokonania zmian diety, jej kaloryczności, czy zawieszenia dostaw jest poinformowanie Firmy Pudełkowa Rewolucja do
godz. 17:00 na dwa dni robocze przed realizacją dostawy zamówienia. Klient dokonując zmiany godziny i/lub adresu dostawy
musi ją zgłosić do obsługi serwisu nie później niż do godz.17:00 dnia poprzedzającego dostawę. W przypadku zmian obejmujących
sobotę i niedzielę należy je zgłosić do obsługi serwisu najpóźniej do godziny 12.00 w czwartek. Od poniedziałku do piątku zmian
możemy dokonywać podczas godzin pracy obsługi serwisu czyli 8:00 – 17:00 w formie telefonu na numer
570-228-888 – Poznań, bądź drogą elektroniczną. Podczas weekendu informacje dotyczące zmian należy kierować na:
info@pudelkowarewolucja.pl
Zmiany zgłoszone po upływie terminów podanych w Art.2 § 5 nie będą realizowane.

Art. 4

Wprowadzone przez Klienta zmiany potwierdzane są każdorazowo przez Firmę Pudełkowa Rewolucja wysłaniem wiadomości
elektronicznej na wskazany w zamówieniu adres e-mail lub sms-em telefonicznie

Art. 5

W wypadku, gdy dokonane przez Klienta zmiany powodują nadpłatę w stosunku do pierwotnego zamówienia istnieją dwa sposoby
wyrównania wartości zamówienia. Klient może wydłużyć okres zamówienia diety wynikający z nadpłaty lub może rozliczyć nadpłatę
przy następnym zamówieniu.

Art. 6

Klient ma możliwość czasowego zawieszenia świadczonej przez serwis usługi (jednak nie dłużej niż na okres jednego tygodnia). W
takim wypadku Klient zobowiązany jest poinformować Firmę Pudełkowa Rewolucja o chęci zawieszenia usługi drogą telefoniczną
lub mailową pod adresem
Poznań – info@pudelkowarewolucja.pl
do godziny 17.00 w terminie dwóch dni roboczych przed zaistnieniem planowanej zmiany. Należy podać konkretną datę, w której
usługa ma zostać wznowiona. Usługa zostaje automatycznie wydłużona o równowartość zawieszonego okresu.

Art. 7

Informujemy, że po rozpoczęciu realizacji dostaw do klienta, nie ma możliwości z rezygnacji z usługi. Istnieje możliwość przekazania
pakietu zamówienia na inną wskazaną przez klienta osobę.

§6 Reklamacje

Art. 1

W przypadku zastrzeżeń co do jakości świadczonych usług Klient ma prawo złożyć reklamację elektroniczną na adres: –
info@pudelkowarewolucja.pl
Rozpatrywana będzie reklamacja złożona w czasie 24h od dostawy.

Art. 2

W przypadku reklamacji jakości posiłków reklamacje należy składać w tym samym dniu udokumentowane zdjęciem posiłku.

Art. 3

Reklamacja dotyczące świadczonych usług będzie rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od jej zgłoszenie przez Klienta. O jej
wyniku klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną na podany w zamówieniu skrzynkę poczty e-mail.

§7 Polityka prywatności

Art. 1

Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia oraz newslettera, są gromadzone i
przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101
poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą używane wyłącznie w celach
marketingowych firmy Pudełkowa Rewolucja. Administratorem danych jest firma Pudełkowa Rewolucja. Zmiany swoich danych
osobowych i teleadresowych Klient może zrobić kontaktując się z obsługą Firmy Pudełkowa Rewolucja

Art. 2

W sprawach nie uregulowanych lub nie objętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa
polskiego.

BMI

Kalkulator BMIBMR

Kalkulator BMR